Θερμικές – χημικές χαρτοταινίες2018-02-26T01:24:55+03:00

Θερμικές χαρτοταινίες

Περιγραφή είδους. Ποσότητα κιβωτίου.
 28 x 40  60
 28 x 50  60
 28 x 60  80
28 x 70  80
 37 x 40  60
 37 x 50  60
 37 x 60  60
 38 x 50  60
44 x 50  60
 44 x 60  60
44 x 70  60
57 x 40  60
57 x 50  60
57 x 60  60
57 x 70  50
57 x 80  40
80 x 50  60
80 x 70  50
80 x 75  50
80 x 80  50
110 x 50  40

Χημικές χαρτοταινίες

Περιγραφή είδους. Ποσότητα κιβωτίου.
57Χ60 2Φ ΑΞΙΟΝ 60
76Χ60 2Φ ΑΞΙΟΝ 60
76Χ60 2Φ ΑΠΛΗ 60