Συμβόλαια συντήρησης εκτυπωτικών συστημάτων.2018-03-02T00:04:20+03:00

        Με πολύ χαμηλό σταθερό κόστος ανά αντίγραφο, σας παρέχουμε μία ολοκληρωμένη λύση εκτυπώσεων, με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και μεγάλη μηνιαία παραγωγή.

        Το συμβόλαιο περιλαμβάνει: Γνήσια αναλώσιμα υλικά και ανταλλακτικά (εκτός από χαρτί), δωρεάν επισκευή του μηχανήματος σε ελάχιστο χρόνο στο χώρο σας, καθώς και αντικατάστασή του, σε περίπτωση χρονοβόρου επισκευής.

      Με αυτό τον τρόπο έχετε προ – κοστολόγηση του κόστους χρήσης του μηχανήματος σας, διασφαλίζοντας την αδιάλειπτη λειτουργία, έχοντας παράλληλα και άριστο αποτέλεσμα εκτύπωσης χωρίς προβλήματα και απρόβλεπτες χρεώσεις.